Kontakt oss
Ynskjer du å diskutere ditt komande prosjekt med oss, eller har du spørsmål om våre tenester? 
Ta gjerne kontakt med oss via telefon eller e-post, og me vil vera glade for å hjelpa deg. 

Dette er oss

Åge Valsvik
Dagleg leiar
Telefon: 481 22 883
avalsvik@ardalbygg.no 

Tømrarar

Magne Folven: 901 16 219
Frode Teigen: 958 71 201 
Torkjell Vigdal: 979 63 826
Nikolai Dokken: 
481 31 908
Terje Tryti: 948 24 638

Lærling:

Orion Øyre Osen: 955 28 122