Om oss

Årdal Byggservice er eit veletablert byggjefirma som vart starta på Årdalstangen i 1972 av Knut Sortland. I 1998 overtok sonen Knut Martin som dagleg leiar og skipa saman med andre aksjeselskapet Årdal Byggservice AS. 
Me held til i Seimsdalsvegen 3 på Årdalstangen. Med eit dedikert lag av erfarne fagfolk har me levert alt frå nybygg til rehabilitering og tilpassa løysingar for våre kundar.
 

Stolt lærlingbedrift

Me investerer i framtidas fagfolk og legg til rette for opplæring og utvikling i byggjebransjen. 
Me trur på å dyrke talent og skape ein arbeidskultur som byggjer på samarbeid og lagånd. 

Våre kjerneverdiar:

Kvalitet: Me strekkjer oss alltid etter å levere arbeid av høgste standard og sørgje for at våre kundar er nøgde med resultatet. 
Engasjement: Våre tilsette er dedikerte til å gjere ein best mogleg jobb i kvart prosjekt dei tek på seg.